Denna sammanställning över föremål och arkivalier rörande John Ericsson som finns på svenska och europeisk museer och i arkiv. Förteckningen har inga ambitioner att vara heltäckande men kontakta oss om du har information som vi kan komplettera med. 

Svenska Järnvägsmuseet, Gävle

Museet har en fullskalig kopia av Novelty och även modeller av Novelty och Stephenson Rocket.

Göteborgs Maritima Centrum

Här finns den svenska monitoren HMS Sölve bevarad. Den byggdes vid Motala Verkstad 1875 och byggdes om 1899-1901 för att slutligen tas ur tjänst 1919. Därefter användes därefter som tankpråm och det är i detta utförande den idag finns bevarad på Göteborgs Maritima Centrum tack vare några eldsjälar som 1984 räddade den från skrotning. Det har funnits planer på att återställa den i sitt ursprungliga skick med ett nytillverkat kanontorn.

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, Göteborg

Material och brev från John Ericsson och Nils Ericson.

Manchester Museum of Science and Industry

Novelty bevarades inte i sin helhet men 1929 byggdes en replik där de bevarade hjulen och en cylinder användes. 1988 byggdes replikan om och fick en elmotor och batterier för att kunna demonstrationsköras.

Rainhill Public Library

Den andra bevarade cylindern från Novelty finns i Rainhill Public Library, England.

Lysøens musiksal, Norge

Den norske violinisten Ole Bull hade spenderat 15000 dollar på att försöka konstruera ett piano som inte behövde stämmas men då det var framgångslöst erbjöd sig John Ericsson att hjälpa honom och byggde ett piano. Detta har byggts om till ett skrivbord som finns bevarat på Lysøens musiksal i Norge.

John Ericssons mausoleum, Filipstad

Gravplats och minnesmärke.

Munkeberg, hembygdsmuseet i Filipstad

John Ericssons vagga, en modell av Monitor samt fotografier från hans hemkomst till Filipstad 1890 samt invigningen av mausoleet 1895.

Kanalmuseet, Motala

Efterlämnade brev och ritningar från John Ericsson och Nils Ericson.

Nationalmuseum, Stockholm

Byst av John Ericsson, utförd 1844 av skulptören H. Kneeland. Beställd av John Ericsson.

Nordiska Museet, Stockholm

Möbler, ritsaker och del av boksamling samt mindre föremål.

Skansen, Stockholm

Möbler överförda från Nordiska Museet som placerats i Hazelius-huset, bland annat John Ericssons arbetsbord från New York.

Hembygdsgården, Oviken

John Ericssons skrivbord från Side gård.

Trollhätte kanalverks arkiv

Material rörande arbete och ombyggnad.

Tekniska museet, Stockholm

Följande är ett urval av arkivmaterial och föremål rörande John Ericsson och hans uppfinningar. Arkivhandlingar och föremål är listade i kronologisk ordning. Föremålen vars tillverkningsår inte finns med i vår föremålsdatabas är listade sist.

Numret som börjar med prefixet TM är Tekniska Museet numreringssystem för föremål och finns sökbara i databas. Notera att vissa arkivalier i undantagsfall registrerats som föremål och därför har ett TM-nummer.

Tekniska museets arkiv

John Ericsson första gravyr, Forsviks järnbro över Göta kanal, 1821.

John Ericsson. The Contribution to the Centennial Exhibition 1877. 

Brev och andra handlingar

John Ericssons namnteckning. 1848

John Ericssons brev till sin mor, avskrift. 1842

Brev till Wilhelm Wenston, TM12639. 1859.

Fem brev från John Ericsson, varav två avskrifter. 1859-1863.

Två originalbrev från John Ericsson. 1865.

Kopia av rapport från brittiska amiralitetet till John Ericsson, TM27532. 1886

John Ericssons brev, avskrifter och kopior. 1826-1901.

Pressklipp rörande John Ericsson

John Ericsson propeller: Nyaste Dagens Allehande 5 sept. 1843. ”Sveriges äldsta bevarade

fartygspropeller”. 1843.

Pressklipp rörande John Ericsson: John Ericssons varmluftsmaskin, John Ericssons ”Monitor”, Striden mellan Monitor och Merrimac. 1858-1978

Svenska Dagbladet, avskrift, artikel rörande John Ericsson lokomotiv ”Novelty”. 1921.

Pressmeddelande om John Ericsson rörliga mina. 1931.

1889-1966 Handlingar rörande John Ericssons död, begravning och eftermäle

Emil Hesse. John Ericssons insats i amerikanska inbördeskriget och i verldshistorien. Manuskript. 1942.

Pressmeddelande. 150th anniversary of birth of John Ericsson observed in Sweden. 1953-1954.

The John Ericsson collection in Philadelphia, föredragsmanus. 1962.

Ritningar

John Ericssons ritningar från perioden. 1821-1826. Förteckning över John Ericssons ritningssamling.

Fotografier

John Ericssons brandspruta, varmluftsmaskiner, lokomotiv, propeller, solmaskin.

Böcker

A. Adlersparre. Kapten Ericsson och pansarklädda fartyg. Carlscrona 1863.

John Ericsson. Om solytans temperatur. Stockholm 1884.

George H. Robinson. Recollections of Ericsson, an adress. Providence 1894.

Särtryck

John Ericsson society 1907-1925.

Monitor och drabbningen på Hampton Roads. Föredrag hållet vid Tekniska samfundets allmänna sammanträde den 9 mars 1927 av Hugo Hammar.

Litteraturförteckning över ryska böcker och tidningsartiklar rörande John Ericsson (på ryska)

Artiklar ut ryska uppslagsverk, 1904, 1948.

M. Khotinskij. Ångmaskinens, ångbåtens och ånglokets historia. Sankt Petersburg, 1853.

M.M. Okunev. Fartygsbygge, teori och praktik. Sankt Petersburg, 1865.

N. Bogoljubov. Skeppets historia. Moskva, 1880.

G.V. Tjikvaidze. Världens sjöfart nu och då. Tbilisi, 1956.

Ryska tidningars och tidskrifters reaktioner och kommentarer rörande John Ericssons uppfinningar. 1862, 1884.

Övrigt

Förteckning, John Ericssons ordnar och medaljer överlämnade till Tekniska museet av Elsie och Algot Nelson, mars 1959.

Radiomanus om John Ericssons mekaniska konstruktioner. 1962

Tekniska museets bibliotek

Margareta Jönsson Runvik John Ericsson – resan mot solen. Karlstad 1996.

Teofron Säve. John Ericsson: lefnadsteckning. Stockholm 1906.

Björn Hallerdt. Propellerns pionjär och Monitors mästare: glimtar av John Ericssons liv och verk. Stockholm 2003.

William Conant Church. The life of John Ericsson. London 1906-1907.

Carl-Göran Nilson. John Ericsson: minibiografi. Daedalus Stockholm 1989, s. 229-235.

Olav Thulesius. The man who made the Monitor: a biography of John Ericsson, naval engineer. Jefferson 2007.

Tekniska Museets föremålssamling

John Ericssons uppfinningar och verksamhet:

TM10898 Kompass med diopter. Sannolikt tillverkad av Zacharias Ekholm, leutnant-mechanicus och lärare vid Mekaniska Skolan i Stockholm i ”praktiska mekaniken”, 1805-1826. Enligt bestyrkt tradition använd av John Ericsson vid mätningar för Göta Kanal.

TM27529 Låda av trä till förvaring av ritningsmallar, med lock på gångjärn och med kasthakar. Har tillhört John Ericsson och sannolikt begagnats av honom. Tillverkad i New York, 1840-1860.

TM27527 Ritningsmall. Har tillhört John Ericsson och sannolikt använts av honom. Tillverkades i New York 1857.

TM29146 Proportionspassare av elfenben. Har tillhört John Ericsson. 1860-1889.

TM149 Kanonkula. Gåva från Science Museum. Beskrivning på föremålet lämnad av givaren:

Hollow spherical Shot fired in April 1863 from the Monitor fleet whilst bombarding Fort Sumter during the American Civil War. Was found amongst the ruins of that fortress in 1865. It is 1.7″ diam. has a 9″ diam. cavity, weighs 332 lbs and was fired from a 22-tons Rodman gun, 15″ calibre, and 15′ 10″ long.

TM22524 Ångmaskin, 2-cylindrigmed rörpanna, med kugghjulskoppling för fram- och backgång. Konstruktör John Ericsson. Byggd i USA ca 1870. Från f.d. 3 klassen pansarbåten Sköld.

TM39757 Skalmodell av John Ericssons lavettage för kanoner i torn för kustförsvar eller fartyg.

Text på plattan: Till KontreAmiralen Riddaren af SerafimerOrdern mm Grefve Balthzar Julius Ernst von Platen. Från hans tillgifne och tacksamme landsman J. Ericsson 1870.

TM22973 En stor samling konstruktionsritningar, utförda av John Ericsson i New York.

TM27522 Ritbord, har tillhört John Ericsson. Bordet förvärvat av Ingenjör C. Emil Hesse som under 1880-talet arbetade hos John Ericsson och sedan vid Ericsson Coast Defence Co.

TM11445 Vinkelhake. Uppges ha tillhört och använts av John Ericsson.

Utmärkelser:

TM27824 Överlämnad till John Ericsson av Royal Society of Arts, London, för hans hydrostatiska våg. 1838.

TM27823 Guldmedalj. Överlämnad till John Ericsson av The Mechanics Institute, New York, för hans ångbrandspruta. 1839-1841.

TM27826 Medalj av brons, elliptisk form, överlämnad till John Ericsson år 1858 vid öppnandet av vattenverket i Habana, Cuba. Åtsidan: Neptunus med fyrspann och Habanas stadsvapen, runtom: ”Se inauguraron las obras para la conduccion de las aguas de los manans devento. Dia 28 de nove de 1858. Frånsidan: Lång text på spanska.

TM27821 Guldmedalj. ”Rumfordmedaljen”, överlämnad till John Ericsson år 1862 av The American Academy of Arts and Science för värmetekniska förbättringar, särskilt i hans varmluftsmaskin av år 1858. Åtsidan: Bröstbild, vänster profil ”Benjamin Count Rumford born 1753 died 1814.” Frånsidan: ”Rumford medal for discoveries in light or heat awarded by the American academy of arts and science to John Ericsson for his caloric engine of 1858.” Medaljen instiftades av B. Rumford, utdelas vart annat år för värmetekniska uppfinningar.

TM27839 Kraschan av silver till kommendörstecken nr 1 klass av Nordstjärneorden, i brett band av svart siden. Överlämnad till John Ericsson år 1863.

TM27836 Kommendörstecken, överlämnad till John Ericsson efter 1872.

TM27829 Medalj av brons, överlämnad till John Ericsson av ”Academia Carolina”, Lunds universitet.

TM27838 Kommendörstecken av 1. klass av Nordstjärneorden med brett bröstband av svart siden. Kunglig krona och däri hängande 4-armat malteserkors, på båda sidor: ”Nescit occasum”.

TM27834 Kommendörstecken av 3:e klass av spanska Isabel la Catolica orden, i band av siden, gult-vitt-gult, överlämnat till John Ericsson.

TM27835 Dannebrogorden, tilldelad John Ericsson. 2 klass av galontråd på skinn med paljettgrund. Åtsidan: kors med kunglig krona över W ”Gud og Kongen”. Enligt Church 1 klass (?).

TM27840 Ordenstecken av 1. klass av spanska orden ”El merito naval”, överlämnad till John Ericsson. Strålknippe av guld, kors i vit emalj med ankare i blå emalj med guldkanter.

Övrigt

TM21050 Fickur, utländsk tillverkning. Lär ha tillhört John Ericsson.

TM27845 Check, 45 dollars, utställd för ”Bearer” (innehavaren) av John Ericsson till hans bank i New York, Manhattan Co. 4 maj 1888.  

TM13275 Medaljong, gjuten i brons, över John Ericsson, höger profil, signerad LA.”John Ericsson född 1803 död 1889″.