Vill du hålla dig informerad om och stödja John Ericsson Sällskapets verksamhet gör du det bäst genom att bli medlem.

Individuellt medlemskap: 100:- per år
Individuellt ständigt medlemskap: 1 500:-.
Medlemskapet för företag/föreningar: 500:- per år.
Du tecknar ditt medlemskap genom att sätt in tillämpligt belopp på vårt Plusgiro konto: 837 04 24-7. Var noga med att tydligt ange namn och adress på talongen. Har du e-postadress ange gärna också denna!