Jubileet av John Ericssons 219:e födelsedag

Måndagen den augusti 2022 kl. 12.00

 

Preliminärt program

 

Samling vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken (Nybroplan)

Fanborg med representanter från

  – JOHN ERICSSON SÄLLSKAPET

  – AMERIKANSKA AMBASSADEN 

  – ODD FELLOW LOGEN NO 4 JOHN ERICSSON

  – FÖRENINGEN FÄLTJÄGARE I STOCKHOLM

 

Välkomsttal – Alexandra Svernlöv, ordförande JES

 

Hälsningar från Amerikanska Ambassaden

 

        Kransnedläggning av företrädare för Odd Fellow Logen Nr. 4 John Ericsson

 

Avslutning